תקנון

תנאי השירות (תקנון אתר)

 

 

ברוכים וברוכות הבאים לאתר החלוצים

אנו שמחים להעניק לכם שירות וממליצים לקרוא בתשומת לב את התקנון להבנת אופן הפעילות שלנו והשימוש שלכם באתר

 

החלוצים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת והשימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

  

ניהול

האתר מנוהל על ידי חברת החלוצים בע"מ

 

שירות

השרות שניתן במסגרת אתר החלוצים, מיועד לאזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החלוצים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והם ניתנים לשינוי (להלן: "אזור השירות"). יש לברר את אזור השירות טרם הרכישה

 

תוכן

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין

 

מוצרים

בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת באתר ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצג באתר (להלן: "רשימת המוצרים")

החלוצים אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר

החלוצים רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל

אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החלוצים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי

יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החלוצים

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר החלוצים הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני הזמנת הלקוח. החלוצים רשאית לשנות את מחירי המוצרים בכל עת בהתאם לשיקול דעתה

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ)

 

אלרגניים למיניהם

אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר

יש לקרוא את הפירוט המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו

 

זמינות / ביטולים / והחזרות

החלוצים תספק את המוצרים שהוזמנו על פי זמינות המלאי בפועל, ללא קשר אם הופיעו באתר כזמינים או לא

החלוצים רשאית לבטל אספקת מוצרים ובלבד שתמסור ללקוח התראה של שעתיים ממועד האספקה

ביטול הזמנה של לקוח יעשה בטלפון או דרך הווצאפ בלבד

ביטול הזמנה מעבר למועד הכנתה, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 30 ש"ח

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה בין ההזמנה לחשבונית שנשלחה אליו במייל. במקרה של טעות, פגם או חוסר במוצר, על הלקוח ליידע מיידית את החלוצים, באמצעות טלפון או הודעת וואטסאפ בלבד, בצירוף תמונה / וידיאו המוכיחים את טענתו, ולא יותר מ-24 שעות לאחר קבלת המשלוח

החלוצים תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכ"ב

זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החלוצים כפי שתהא מעת לעת

החלוצים אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: נזק מכל סוג שהוא) שייגרם ללקוח החלוצים ו/או לצד ג\' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בהחלוצים ו/או מאי היכולת לבצע רכישה שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג\' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שבוצעה באתר על ידי צד ג\' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שבוצעה על ידי צד ג\' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר החלוצים

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או להחלוצים ו/או לצד ג\' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות

החלוצים אינה אחראית והלקוח פוטר אותה מכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג\' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר

החלוצים לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג\' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או השירותים שיירכשו באתר "החלוצים" ואשר צד ג\' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם להחלוצים או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים או אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החלוצים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח

כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט השלום בחדרה

 

למידע על מדיניות החזרים וביטולים:     לינק יצורף בקרוב

 

תשלום ואישור רכישה

המוצרים המוצגים באתר נמכרים ביחידות ומחירם קבוע

סיום ההזמנה מבוצע בלחיצה על כפתור "בצע רכישה" בעגלת הקניות באתר

באמצעי אחר אותו מאפשר אתר החלוצים, יתקבל דף מסכם עם פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לביצוע ההזמנה

חשבונית מס קבלה תשלח באמצעות מייל אל הכתובת אותה מסר הלקוח בזמן הזנת פרטיו האישיים בהזמנה

לקוחות שמשלמים באמצעות כרטיס אשראי באתר, יקבלו מיידית חשבונית מס באמצעות מייל

לקוחות שמשלמים באמצעים אחרים כגון ביט / פייבוקס, עליהם להשלים את הרכישה

ולבצע את העברת התשלום מיד עם סיום ההזמנה

לקוחות אשר לא הסדירו את התשלום תראה החלוצים את ההזמנה כמבוטלת והאחריות הינה על הלקוח בלבד

לקוחות אשר בחרו באחת מן אפשרויות התשלום באמצעות ביט / פייבוקס, יקבלו מיידית אישור ביצוע הזמנה באמצעות מייל. הודעה זו אינה מהווה אישור להשלמת הרכישה

חשבונית מס תשלח רק לאחר הסדרת התשלום ואישור העסקה על ידי החלוצים

 

אין החלוצים אחראית ולא תישא בכל נזק שהוא, על כל טעות במסירת פרטיו האישיים של הלקוח לרבות כתובת למשלוח, מספר טלפון לחזרה וכל תקלה באתר במקרה שפרטי הרכישה לא נקלטו במערכת

במקרה של אי קבלת  אישור רכישה / חשבונית מס קבלה על הלקוח לבדוק את תיבת הספאם שלו ואם יש צורך בכך, לאשר את כתובת מייל החלוצים

במקרה ולא נשלחה מכל סיבה שהיא  אישור רכישה / חשבונית מס, יפנה הלקוח בטלפון או בהודעת וואטאספ אל החלוצים לבקשת שליחה חוזרת

 

שירות שילוח

שרות החלוצים כולל משלוח עד לכניסת הבית במקרה של בית פרטי

לקוח המתגורר בבניין דירות, מחויב לפגוש ולקבל את הזמנתו בכניסה לבניין הדירות

לקוח אשר סירב או לא היה באפשרותו לפגוש את השליח בכניסה לבניין מגוריו, יחויב בדמי משלוח חוזר, או בדמי ביטול עסקה אם בחר לבטלה ואינו יזוכה עבור דמי המשלוח

החלוצים אינה מספקת שירות עד לדלת ואינה משאירה משלוחים בפתח הדלת, אלא אם כן נתבקש אחרת על ידי הלקוח, וזאת לאחר ששלח הודעת בקשה ואישור באמצעות וואטסאפ לשליח

בכל במקרה של אובדן ההזמנה / פגיעה באחד ממוצרי ההזמנה / חוסר במוצרים בהזמנה, עקב השארתם בחוץ לבקשת הלקוח, מסירתם במעלית בניין, או מסירה לצד שלישי לבקשת הלקוח, יישא הלקוח באחריותו המלאה בלבד לכל נזק/אובדן באחד ממוצרי ההזמנה או להזמנה כולה

לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו / לא היה מענה בטלפון בזמן לשליח והשליח המשיך במסלולו, יחויב הלקוח בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי משלוח בהם הוא כבר חויב, בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, או בדמי ביטול עסקה אם בחר לבטלה ואינו יזוכה עבור דמי המשלוח בהם הוא כבר חויב

שעות פעילות / זמני ודמי משלוח יפורסמו באתר החלוצים ונתונים לשינוי מעת לעת לפי שיקולה האישי של החלוצים

 

 למידע על משלוחים: .    לינק יצורף בקרוב

 

אי מתן שירות

החלוצים שומרת לעצמה את הזכות לא להעניק שירות ללקוח כזה או אחר מסיבות השמורות עימה ואינה מחוייבת לתת דין וחשבון לבחירתה

 

אבטחת מידע

אתר החלוצים ופלטפורמת התשלומים שמתקיימת בו, מאובטח בתקנים המחמירים והבטוחים ביותר דרך החברות הבאות

Shopify International Ltd

PayPlus Ltd

קבוצת MAX

 

למידע על מדיניות הפרטיות:  לינק יצורף בקרוב

 

מידע אישי

עצם רכישתו באתר מאשר הלקוח להחלוצים לשמור את המידע אודותיו באתר לשימוש עתידי לרכישות חוזרות, אלא אם כן ביקש במפורש אחרת בכתב, אם בהודעת וואטסאפ או במייל

ברכישתו באתר, מאשר הלקוח משלוח מידע פרסומי אודות החלוצים אליו במייל, בטלפון, במסרון ס.מ.ס, וכמו כן מאשר הלקוח שימוש במידע לצרכי סטטיסטיקה ושיפור הקשר עם  הלקוח. וזאת כל עוד לא התקבל מידע אחר בכתב אם בהודעת וואטסאפ או במייל

 

 

השם החלוצים וכל המידע באתר שייכים לחברת החלוצים ואין בכניסה לאתר הסכמה לשימוש במידע ובשם האתר, ללא רשות מראש ובכתב על ידי החלוצים

 

 

 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקדי השירות שלנו

055-685-8060

info.hachalutzim@gmail.com